Մարդկային ռեսուրսներ

Պատկերասրահ

Ունե՞ք հարցեր

Փնտրո՞ւմ եք հետևողական և պարտաճանաճ գործընկեր

Կապ հաստատել
Job positions in Adatech

Մասնագետներ

Կազմակերպության աշխատակազմում մշտական հիմունքներով ներգրավված են բազմափորձ ճարտարագետներ, արհեստավորներ, տնտեսագետներ, տեխնիկական հսկիչներ, անվտանգության տեխնիկայի ինժեներներ, վարպետներ, շինարար-բանվորներ և այլ աշխատակիցներ:

Վերապատրաստում և փորձի փոխանակում

Կազմակերպության գործունեության ռազմավարական առաջնահերթություններից է մասնագետների մասնագիտական վերապատրաստումը, որակավորման բարձրացումը և փորձի փոխանակումը:

Այդ նպատակով կազմակերպության մասնագետները մշտապես մասնակցում են պետական իրավասու մարմինների և արտասահմանյան ու տեղական գործընկերների կողմից կազմակերպվող վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացներին, ծրագրերին, սեմինար-քննարկումներին և ցուցահանդեսներին: